Τμήμα παχυσαρκίας

Η αξιολόγηση των θερμιδικών και θρεπτικών αναγκών γίνεται μέσω ειδικών
εξισώσεων που συνδυάζουν την ηλικία, το βάρος και το ύψος αλλά και το είδος
και επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας.

Σε συνεργασία με διαιτολόγους σχεδιάζουμε μια διατροφή η οποία
βασίζεται στις μετρήσεις ανάλυσης σύστασης σώματος, αλλά και στις
διατροφικές προτιμήσεις του παχύσαρκου ασθενή.

Όπου και όταν χρειαστεί θα υπάρξει σύσταση για χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής.