Γενική ιατρική

Αντιμετώπιση και διαχείριση επειγόντων περιστατικών
Διαχείριση των προβλημάτων υγείας όλης της οικογένειας:
παθολογικά, χειρουργικά, παιδιατρικά, γυναικολογικά, κλπ
Παρακολούθηση και αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων:
Σακχαρώδης διαβήτης, Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, κλπ

Προληπτική ιατρική - check up:
Πλήρη κλινική εξέταση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Εργαστηριακό έλεγχο
(Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη,
Τριγλυκερίδια, HDL, SGOT, SGPT), Ακτινογραφία Θώρακος, σπειρομέτρηση, κλπ)
Συμβουλευτική στη διαχείριση της υγείας των ασθενών
Συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων.