Τμήμα υποστήριξης και παρακολούθησης αθλητών

Αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων
Αύξηση αθλητικών επιδόσεων
Πρόληψη τραυματισμών
Doping control