Ιατρείο

TMHMATA:

  • ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  • ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

  • ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

  • ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

  • ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

  • ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ

  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ