Μπουγιούκα Τσουρού Ελισάβετ

Πτυχιούχος του  τμήματος φυσιοθεραπείας της σχολής ΣΕΥΠ του Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης
Απόφοιτος σχολής Αισθητικής των ΙΙΕΚ Βαρώση
Καθηγήτρια φυσιοθεραπείας σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ
 
Εκπαιδευση σε : 
  • PNF
  • Pilates
  • Clinical pilates
  • Reformer pilates
  • Clinical Yoga
  • TRX
  • hot stone massage
  • oriental massage
  • θαλασσοθεραπεία